/////////

Ve spolupráci s Vojěchem Frohlichem
site-specific instalace, vyjmutí 9 okenních skel
Chtěli jsme otevřít prostor galerie a zvýraznit tak rozdíl mezi průhledem okny a čistým pohledem na stromy a nebe. Trochu galerii vyvětrat, zažít si prázdno a pocit při kterém už něco není, nebo je jinak. Výstavu jsme věnovali zesnulému Bohumíru Prokůpkovi.

(in cooperation with Vojtěch Fröhlich)

site-specific installation, displacement of 9 glass windows
galerie Gavu, Prague, 2009 We took out 9 windowpanes of the framework of the gallery window. 


We wanted to open the space of the gallery and accentuate the difference between the view through the windows and a clear look on the trees and sky. We wanted to bring a little bit of freash air in the gallery too.