49% OUCH 51% YEAH

Výstava
Galerie Školská, Praha
2008
Společně s Ladislavem Babuščákem

Exhibition

Školská Gallery, Prague 
2008
In cooperation with Ladislav Babuščák