Jabloň / Apple tree

20 letá jabloň rozřezaná a zpět sestavená do autentického exaktního schématu na 27 sololitových deskách. Od kmene, větších větví a větviček až po pupeny ve vertikálním, do sebe prorůstajícím vztahu.

  A 20 years old aplle tree sliced on 27 wodden desks. From the big branches to the smallest browses at the end in the exact structure of the way the tree has grown. They are vertically conected.